Technologie

Na počátku se kazeta kompletně rozebere. Každá součást, jejíž životnost je dimenzována na více cyklů, se pečlivě očistí. Ostatní se vymění za úplně nové. Kazeta se zbaví veškerých zbytků toneru, aby nemohlo dojít ke smísení starého toneru s novým. Po složení kazety a dosypání novou náplní přichází na řadu závěrečná výstupní kontrola kvality tisku. Kazeta je rovněž testována na bezvadnou těsnost. Tonery, které používá firma TONERA s.r.o. jsou speciálně formulovány tak, aby si zachovaly přesně vlastnosti i schopnosti originálního toneru.

Model tonerové kazety:

 toner

 Rozdíly mezi barvivem a pigmentem na normálním papíře

 pigment1      pigment2

Nosičem barvy v běžných inkoustech je barvivo sestávající z jednotlivých molekul. Ty pak působením tzv. kapilárních sil papír nekontrolovaně nasává podobně jako houba. Běžný inkoust tak proniká hluboko do papíru a kromě toho se podél jeho vláken šíří i do stran. Výsledek je, že tisk vypadá poněkud mdle a roztřepaně.

Nosičem barvy v pigmentových inkoustech jsou pevně uspořádané souvislé molekulární struktury, tzv. pigmenty. Ty jsou přibližně padesátkrát větší než molekuly barviva a papír je proto nenasává. To zabraňuje rozpíjení inkoustu do stran a také jeho prosakování skrz papír. Výsledkem je nejen preciznější kvalita tisku, ale také lepší možnost vytváření oboustranně potištěných dokumentů.

Přísady v pigmentovém inkoustu

Pojivo: Zajišťuje dobrou přilnavost k papíru

Konzervační prostředek: Potlačuje zárodky a bakterie, které by v kapalině mohly vznikat

Ředidlo: Spolu s vodou udržuje inkoust v patroně trvale v kapalném stavu.

Barva: Barevná složka inkoustu ve formě pigmentů.

Aditiva: Udržují neutrální hodnotu pH, řídí povrchové napětí, chrání trysky před ucpáním a zanášením.

Voda: Ve zvláště čisté formě s obsahem nečistot menším než jedno promile tvoří základní substanci každého tiskárenského inkoustu.

 

Jak fungují barevné laserové tiskárny - vnitřek tonerové kazety tiskárny HP® 2600

 

Jak fungují barevné laserové tiskárny - vnitřek tonerové kazety tiskárny HP® CP2025